TILBUD på vægte. Kig under Tilbud

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Bisco Vægte A/S sælger kun til virksomheder og institutioner.

Levering

Levering, der finder sted inden for 4 uger efter den i ordrebekræftelsen afgivne leveringstid, skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos vores leverandører eller andre forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vores leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.

Priser

Alle opgivne priser gælder ab lager Hvidovre, ekskl. moms og er baseret på kurs 100 EUR = 750 DKK. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og kursændringer.

Garanti

Der ydes 1 års produktgaranti ved handelskøb af Bisco Vægtes varer.

Reklamation

Reklamationer skal afgives skriftligt og være sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Kvantumsreklamationer skal desuden  meddeles pr. telefon umiddelbart efter varens modtagelse.

Fejl og mangler

Såfremt der måtte være mangler ved en leverance, er sælger alene forpligtet til at foretage afhjælpning med omlevering med mangelfrie produkter. Bortset fra retten til omlevering, kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende og herunder navnlig ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Produktansvar

For skade på person eller ting, der er følge af fejl eller mangler ved leverede produkter og/eller ydelse, hæfter sælger i det omfang ansvaret kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

 

Bisco Vægte A/S
C/o Diatom A/S
Avedøreholmen 84
DK-2650 Hvidovre
Danmark
Telefonnr.: +45 4495 1996
E-mail: sale@bisco.dk
CVR: DK 5328 4310